free hit counter
<
huisvanhollandschebodem
van Hollandsche bodem          

De circulaire economie

De bouw is in Nederland verantwoordelijk voor 40% van het afval en hierdoor is het belangrijk om juist binnen deze sector te kijken naar de mogelijkheden om de afvalstromen te reduceren en duurzamer te gaan bouwen.

De circulaire economie wordt steeds belangrijker omdat grondstoffen steeds schaarser en duurder worden. Onze huidige lineaire economie, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd moet dan ook omgevormd worden. Binnen de gedachte van de circulaire economie is er van afval geen sprake meer. Elk product dat toegepast wordt kan hergebruikt worden en vormt de grondstof voor een nieuw product.  De manier van recycling is wel van belang het product of de grondstof moet op z’n minst kwalitatief hetzelfde blijven en liefst hoogwaardiger worden. Dit laatste noemt men upcycling.


De circulaire economie kent 2 kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin rest stoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product (onderdelen) zo zijn bedacht en ontworpen dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden.

De woningconcepten die wij als “huis van Hollandsche bodem” ontwerpen en bouwen passen binnen deze duurzame ontwikkeling waarbij afval geen afval meer is maar juist de grondstof voor morgen!


Huis van Hollandsche Bodem is een initiatief van Van Hollandsche Bodem l kijk ook eens op Energie van Hollandsche bodem     
>