free hit counter
<
huisvanhollandschebodem
van Hollandsche bodem          

Ecowoningen: Eco-pure en Eco-hybride

De woningen die wij ontwerpen en bouwen zijn op te delen in twee varianten:  houtskeletbouw (Eco-pure) en staalframe (Eco-hybride) variant.

De houtskeletbouw variant past binnen de biologische kringloop en het staalframe variant binnen de technologische kringloop van de circulaire economie. Met deze twee woning varianten kunt u naast prettig en duurzaam wonen ook een grote bijdrage leveren aan de circulaire economie. En uiteraard aan een verantwoord materiaal gebruik wat goed is voor mens en milieu!

Deze woningen vormen door hun materiaal gebruik een grondstoffen depot voor latere generaties. In een wereld waar de grondstoffen steeds schaarser worden.
De woningen verschillen van elkaar door het gebruik van staal en hout, de afbouw daarintegen is voor beide types hetzelfde en is gebaseerd op de biobased economy. Waarbij we de materialen uit duurzaam beheerde bossen betrekken en daar waar mogelijk uit Nederlandse bossen. Het gebruik van zoveel mogelijke hernieuwbare of hergroeibare grondstoffen is ons streven.

Onze woningen worden dan ook afgebouwd met hoogwaardige producten als houtvezelisolatie (Homatherm), papierisolatie (isofloc), lokaal hout , sedum dakbedekking enz.

Wij zetten ons in om verantwoorde gebouwen te ontwikkelen en streven ernaar om de footprint van een gebouw zo klein mogelijk te houden. Uitgangspunt is om de lat steeds hoger te leggen qua duurzaamheid. De houten kozijnen uit Nederland van Lokaal hout die we momenteel toepassen in een project in Nijmegen is hier het unieke voorbeeld van.

Huis van Hollandsche Bodem is een initiatief van Van Hollandsche Bodem l kijk ook eens op Energie van Hollandsche bodem