Eerste filmmiddag 24 oktober 2023

24 oktober | Van: 15:00 tot: 16:00

Vier filmmiddagen “Het is in Heemstede zoo kwaad niet…..”

De HVHB gaat vier filmmiddagen organiseren in het Pomphuis voor wie de historische film (nog eens) wil zien.

Wellicht heeft u de première van de film op de Vrijheidsdreef op 2 september jl. gemist, maar wilt u deze heel graag een keer zien.

Op de volgende middagen is die mogelijkheid. Aanvang elke middag 15:00 uur:

  1. Dinsdag 24 oktober 2023
  2. Woensdag 15 november 2023
  3. Maandag 27 november 2023
  4. Donderdag 18 januari 2024

Maximumaantal deelnemers: 20

Toegangsprijs: 5,00 Euro

Betalen kan contant of via een QR-code.

Graag aanmelden via evenementen@HVHB.nl

De gesproken tekst uit de film is terug te lezen in een handzaam boekje.

Het bevat ook een wandel- en fietsroute langs de historische plekken die in de film aan de orde komen.

Het boekje is tijdens de filmmiddagen te koop voor 3 euro.

Tweede lezing ‘De Glip 16 oktober 2023

26 september | Van: tot:

In verband met een flinke aantal aanmeldingen houdt Martin Bunnik op 16 oktober een tweede lezing over de Glip van 14 tot 15.30 uur in het Pomphuis.

Er zijn nog wat plekken vrij.

U kunt zich aanmelden via evenementen@HVHB.nl

In HeerlijkHeden 197 heeft hij over de Glip een groot artikel geschreven.

 

Tentoonstelling “Langs de Glip” vanaf 24 september

24 september | Van: 12:00 tot: 16:00

Vanaf 24 september is in het Pomphuis aan de voet van de Heemsteedse watertoren de tentoonstelling Langs De Glip te zien.

Een aantal vrijwilligers van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek heeft hard gewerkt om een overzicht samen te stellen van de geschiedenis van De Glip, Heemsteeds meest zuidelijke buurtschap.

Aan de hand van schilderijen, foto’s, filmbeelden en enkele bijzondere voorwerpen wordt een beeld geschetst van vijf eeuwen historie van deze bijzondere omgeving.

De tentoonstelling ‘Langs De Glip’ is te bezichtigen op elke zaterdag en zondag in de periode van 24 september tot en met 15 oktober, van 12 tot 16 uur.

Adres: Pomphuis, Watertoren 2, 2102 LW, Heemstede. De toegang is gratis.

Lezing “de Glip” 27 september 2023

27 september | Van: 14:00 tot: 15:30

Martin Bunnik houdt op 27 september een lezing over de Glip van 14 tot 15.30 uur in het Pomphuis.

U kunt zich aanmelden via evenementen@HVHB.nl

In HeerlijkHeden 197 heeft hij over de Glip een groot artikel geschreven.

 

Lezing “de Glip” 27 september 2023

26 september | Van: tot:

Martin Bunnik houdt op 27 september een lezing over de Glip van 14 tot 15.30 uur in het Pomphuis.

U kunt zich aanmelden via evenementen@HVHB.nl

In HeerlijkHeden 197 heeft hij over de Glip een groot artikel geschreven.

 

Opening tentoonstelling De Glip

23 september t/m 26 september | Van: 12:00 tot:

Deze opening is alleen voor genodigden, nadien zal de tentoonstelling drie weekeinden te bezichtigen zijn van 12 tot 16 uur op zowel de zaterdag als de zondag.

Première HVHB-film op zaterdag 2 september 2023

02 september | Van: 12:30 tot: 17:00

UPDATE 30-08-2023: KAARTJES ZIJN OOK AAN DE ENTREE VERKRIJGBAAR OP DE VRIJHEIDSDREEF, ZOWEL CASH ALS PIN KAN

In de jaarlijkse openluchtbioscoop die de Rotary Club Heemstede organiseert op de Vrijheidsdreef, is de première van de film die beelden van vroeger en nu van Heemstede laat zien.

Samen met professioneel filmmaker Ton Offerman heeft de HVHB-werkgroep Film een script gemaakt dat de basis is voor deze film.

In de film komt David Eliza Van Lennep, burgemeester van 1891-1916, even terug om op diverse plekken te gaan zien wat er van ‘zijn’ Heemstede geworden is.
Onder zijn leiding werden het nieuwe raadhuis, de gasfabriek en de watertoren gebouwd en kwam het Uitbreidingsplan tot stand dat de vorm van Heemstede bepaald heeft.
Van Lennep nam het initiatief om het landgoed Bosbeek/Groenendaal te kopen van de erven Van Merlen.

Met uw bezoek aan de film steunt u de HVHB. We hopen op een grote opkomst.

Datum:            2 september 2023, 12.30 u.
Locatie:           Vrijheidsdreef, Heemstede
Entree:            KAARTJES ZIJN OOK BIJ DE ENTREE OP DE VRIJHEIDSDREEF VERKRIJGBAAR
Kaartjes:         Online te bestellen via onderstaande QR code

Herdenking 450 jaar Slag bij het Manpad 8 juli 2023

08 juli | Van: 14:30 tot: 15:30

Deze slag was de eerste confrontatie met Spaanse troepen tijdens onze onafhankelijkheidsstrijd waarbij reguliere Nederlandse eenheden werden ingezet.
Deze waren een jaar eerder bij commissie van de Prins van Oranje opgericht.

Op 10 juli 1573 vond de Slag aan het Manpad plaats.
Een heroïsche poging van Staatse troepen om het belegerde Haarlem van voedsel en munitie te voorzien eindigde in de nacht van 9 op 10 juli 1573 in een tragische nederlaag.
Het was de eerste keer dat de een jaar eerder opgerichte Nederlandse cavalerie en infanterie, bij commissie van de Prins van Oranje opgericht, in actie kwamen.

Bij dit treffen sneuvelde ritmeester Gaspard van der Noot aan het hoofd van zijn vaan ruiters.

Ter gelegenheid van de 450e jaardag van dit betekenisvolle treffen wordt op zaterdag 8 juli 2023 om 14.30 uur een herdenkingsplechtigheid gehouden bij de gedenknaald aan het
Manpad. (hoek Manpadslaan/Herenweg te Heemstede)

Meer te lezen op de website van Hans Krol

SLAG BIJ GEDENKNAALD MANPAD EN EERSTE GESNEUVELDE RITMEESTER GASPARD VAN DER NOOT HERDACHT / De Slag bij het Manpad

 

Najaarsbijeenkomst HVHB 9 november 2023

09 november | Van: 20:00 tot: 22:00

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek nodigt u uit voor de najaarsbijeenkomst van onze vereniging op donderdag 9 november 2023. Hageveld bestaat dit jaar 100 jaar en dat feest vieren wij graag mee. Vandaar dat we deze keer bij elkaar komen in de aula van dit mooie gebouw. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en bent u welkom voor koffie of thee.

Het programma is als volgt:

Opening door voorzitter Wim Gohres.

Welkom door de rector-bestuurder van Hageveld, Peter Stam.

Verenigingsaangelegenheden

  1. Mededelingen van het bestuur
  2. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering van 8 juni 2023, te vinden op www.hvhb.nl/agenda/najaarsbijeenkomst
  3. Vaststelling begroting en contributie voor het boekjaar 2024, www.hvhb.nl/agenda/najaarsbijeenkomst

Jaarprogramma 2024

Wim Gohres blikt vooruit op de plannen van de HVHB voor het komende jaar.

100 jaar Hageveld in Heemstede

Hillebrand de Lange neemt ons op zijn eigen enthousiaste wijze mee in het verleden en heden van Hageveld.

Informeel gedeelte

Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje.

Aanmelden is niet nodig, en zowel leden als niet-leden zijn welkom.

Mochten er nog wijzigingen zijn in het programma, dan leest u dat in onze HVHB Nieuwsbrief.

Route en parkeren

Het adres van College Hageveld is Hageveld 15, Heemstede. Sla bij de haven aan de Heemsteedse Dreef af naar de Van den Eijndekade. Aan het eind linksaf naar de Nijverheidsweg. Rijd helemaal rechtdoor en u komt vanzelf bij College Hageveld. Er is ruim voldoende parkeerruimte.

Leuk om vooraf te lezen

In HeerlijkHeden 197 nam Hillebrand de Lange de lezer al mee in de 100-jarige geschiedenis van Hageveld in Heemstede in het artikel ‘Uitverkoren door de Heer: naar het seminarie’.

Een mooie aanvulling op dit artikel is het interview van Chris Gohres met Hans Brautigam, oud-seminarist op Hageveld. U vindt het onder de titel ‘Een bijzondere ontmoeting op Hageveld’ op www.hvhb.nl/publicaties/herinneringen.

Heeft u zelf een mooi herinneringsverhaal dat speelt in Heemstede of Bennebroek en dat u graag zou willen delen? Stuur dit dan naar…

Foto NHA