De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft aan de HVHB vertrouwelijk wordt behandeld. Op de verwerking van persoonsgegevens door de HVHB is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met het vastleggen van persoonsgegevens gaan we in alle gevallen buitengewoon zorgvuldig om. Daarom maken we graag transparant welke data we verzamelen en wat we daarmee doen.

U bent of wordt lid van de HVHB

Voor de verzending van ons kwartaaltijdschrift HeerlijkHeden en de jaarlijkse contributienota leggen we naam- en adresgegevens en in sommige gevallen e-mailadres en telefoonnummer vast. Aan onze drukker die tevens de verzending van HeerlijkHeden regelt, geven we de naam- en adresgegevens door. Met hem hebben we een overeenkomst gesloten, die voldoet aan de AVG. E-mailadres en telefoonnummer gebruiken we in verband met controle op de verzending van HeerlijkHeden.

Daarnaast vragen we nieuwe leden naar de geboortedatum. Dit geeft ons een idee wat onze doelgroep is. Zijn dat dertigplussers, vijftigplussers of tachtigplussers? Dat kan invloed hebben op de inhoud van HeerlijkHeden en op onze activiteiten. We leggen ook het jaar vast waarin u lid bent geworden. We willen graag weten of we in staat zijn om leden/abonnees langjarig aan ons te binden.

Deze persoonsgegevens worden niet door ons verkocht of met anderen gedeeld.

U bent aanwezig bij onze evenementen of in ons Pomphuis

Aan deelnemers van onze evenementen (zoals onze voor- en najaarsbijeenkomst) en bezoekers van ons Pomphuis vragen we bij hun binnenkomst de postcode (geen huisnummer) van hun woonadres en of ze wel/niet lid zijn van de HVHB. Door het ontbreken van het huisnummer blijft de bezoeker anoniem. Met deze gegevens kunnen we zien wat de verhouding leden/niet leden is bij onze evenementen en waar onze bezoekers vandaan komen. Hierdoor kunnen we evenementen, tentoonstellingen en communicatie beter afstemmen op de bezoekers.

Deze persoonsgegevens worden niet door ons verkocht of met anderen gedeeld.

U neemt deel aan onze excursies

Om deel te nemen aan onze excursies geeft u aan ons uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer door en of u wel/geen lid bent van de HVHB. Deze gegevens gebruiken we voor bevestiging van de inschrijving en om u kort voor de datum aan uw deelname te herinneren.

Deze persoonsgegevens worden niet door ons verkocht of met anderen gedeeld.

U bezoekt onze website https://www.hvhb.nl

Als u onze website bezoekt, wordt bijgehouden in welke volgorde en hoe lang iemand de pagina’s van de website bekijkt. Dat gebeurt automatisch met behulp van zgn. ‘cookies’ (de HVHB zelf laat geen cookies plaatsen). Deze gegevens worden door Google Analytics verzameld. Het is een gebruikelijke manier voor veel websitebeheerders om dergelijke gegevens door Google te laten analyseren. De resultaten gebruiken we om onze website te verbeteren. Deze verzamelde gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan anderen. Alle gegevens die via de website worden uitgewisseld gaan via een beveiligde verbinding (https).

U schrijft uzelf in voor onze digitale nieuwsbrief HVHB-nieuws

Onze gratis digitale nieuwsbrief HVHB-nieuws verschijnt in principe maandelijks en bevat vooral actueel nieuws. Van de ingeschrevenen voor HVHB-nieuws worden naam en e-mailadres bijgehouden. Deze gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan anderen.

Uitschrijven: U kunt zich op elk moment uitschrijven van HVHB-nieuws door onder aan elke nieuwsbrief via een link ‘hier afmelden’ uit te schrijven.

U neemt onze publicaties af

Indien u op digitale of schriftelijke wijze een van onze producten en/of diensten afneemt (bijvoorbeeld een publicatie koopt), bewaren we uw naam, e-mail, adresgegevens plus de opgave van hetgeen is besteld. Met behulp van deze gegevens kunnen we u factureren en de bestelling afleveren of verzenden. De meeste persoonsgegevens worden twee jaar na afloop van de gehele levering verwijderd uit onze bestanden maar sommige gegevens zijn we – om belastingtechnische redenen – verplicht om zeven jaar te bewaren. Al deze gegevens worden door ons niet verkocht of gedeeld met anderen.

U schenkt materialen

Als u objecten of documenten schenkt of (uit)leent aan de HVHB registreren we uw naam, adres en eventueel e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen we herleiden van wie we welke objecten hebben gekregen of wie ze heeft uitgeleend. Als de schenker ons toestemming geeft, worden zijn of haar gegevens ook bewaard in onze collectie-database. Zo kunnen we hen in de toekomst uitnodigen als hun schenking in een tentoonstelling wordt gebruikt. Deze gegevens worden niet verkocht of met andere partijen gedeeld.

U doneert of sponsort

Van donateurs of sponsors registreren we naam, adres en eventueel het e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen we u informeren over de activiteiten die wij organiseren. Deze persoonsgegevens worden niet door ons verkocht of met anderen gedeeld.

U bent of wordt vrijwilliger

Van onze vrijwilligers leggen we persoonsgegevens vast, zoals naam, adres, geboortedatum, calamiteit-contactgegevens en e-mailadres. Met behulp van deze gegevens houden we ze op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de HVHB en nodigen we ze uit voor de activiteiten die speciaal voor vrijwilligers worden georganiseerd.

Gegevens opvragen, laten corrigeren of verwijderen

De HVHB heeft belang bij een nauwkeurige en correcte administratie. U heeft het recht om ons een kopie van uw gegevens te vragen of uw gegevens te laten corrigeren. U kunt ons ook opdracht geven om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Een dergelijk verzoek kunt u sturen aan de secretaris, bij voorkeur per e-mail naar secretaris@hvhb.nl. Deze is hiervoor verantwoordelijk.

Aanpassing privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt regelmatig geactualiseerd. De laatste update was op 1 januari 2021.