De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek draait op de belangeloze inzet van vele vrijwilligers en de contributie van de leden. De vereniging ontvangt géén gemeentelijke subsidie. Onze contributie proberen we zo laag mogelijk te houden. Het minimum bedrag is 20 euro, maar u mag meer geven.

Om de historische vereniging extra te ondersteunen kunt u een extra financiële bijdrage geven. Omdat wij maar een bescheiden budget hebben, heeft vrijwel iedere extra bijdrage een groot effect. Zo stelde een legaat van mevrouw Van Zonneveld uit Heemstede ons in staat om van 2015 tot 2019 jaarlijks de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs uit te reiken.

Fiscale voordelen

Aan een gift zitten voor u én voor ons fiscale voordelen. De belastingdienst heeft de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek aangewezen als Algemeen Nut Beogende Culturele Instelling (culturele ANBI). Dat houdt in dat uw gift of schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. U mag bovendien uw gift aan de HVHB als culturele ANBI, wanneer u uw aftrekpost berekent, verhogen met 25 procent. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250.

Er zijn twee manieren waarop u kunt schenken: een eenmalige gift of een periodieke gift.

Een eenmalige gift

Een (gewone, eenmalige) gift kunt u doen door overmaking van een bedrag aan de vereniging (NL03INGB0000273506, t.n.v. HVHB Heemstede) onder vermelding van ‘gift’. U kunt een eenmalige gift aftrekken als deze – eventueel met andere giften samen – meer dan 1 procent (de ‘drempel’) en niet meer dan 10 procent (het maximum) van uw inkomen bedraagt. Het gaat daarbij om het verzamelinkomen (het totaal van box 1, 2 en 3) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt. U mag uw gift aan de vereniging als aftrekpost verhogen met 25 procent tot een maximum van € 1.250.

Een eenmalige gift is de eenvoudigste vorm van schenken.

Een periodieke gift

Bij een periodieke gift steunt u de HVHB voor langere tijd met een vast bedrag. Het belastingvoordeel is groter dan bij een eenmalige gift. Als u een schenking doet voor tenminste vijf jaar is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze schenking komt in zijn geheel voor persoonsgebonden aftrek in aanmerking. Het maximale belastingvoordeel hangt ook hier af van het hoogste tarief waarvoor de fiscus u aanslaat. Zo’n schenking voor een langere periode moet wel worden vastgelegd. Ze stopt uiterlijk bij overlijden.

In het verleden was het nodig voor het regelen van een dergelijke periodieke gift de notaris in te schakelen. Dat is nu niet meer nodig. U kunt op de website van de belastingdienst een formulier downloaden

Op dit formulier geeft u uw wensen met betrekking tot de periode en de hoogte van het jaarlijks te schenken bedrag aan de historische vereniging aan. U mailt het formulier naar onze penningmeester en krijgt dit per omgaande ondertekend terug. U hoeft dit formulier niet met uw belastingaangifte mee te sturen, maar wel moet u het goed bewaren, zodat de Belastingdienst het naderhand kan controleren.

Testament

Verder is er de mogelijkheid de vereniging op te nemen in uw testament en in aanmerking te laten komen voor een legaat voor een door u te bepalen bedrag. Een legaat is de term voor een schenking bij testament. Hier komt de notaris aan te pas.

Natuurlijk kunt u zelf uw voorkeur aangeven voor de bestemming van het legaat: denk aan karakterbehoud, publicaties, uitbreiding van het archief of onderwijs. Hierover kunt u met ons afspraken maken. U kunt zo zéér gericht invulling geven aan wat u graag ziet gebeuren in uw directe omgeving Heemstede en Bennebroek.

De penningmeester kan helpen

Wilt u meer informatie over schenken, legateren of doneren aan de HVHB? Onze penningmeester geeft graag meer informatie. Hij kan ook een en ander voor u (laten) regelen. U kunt met hem contact opnemen via het contactformulier.