Buiten de vele boeken, die door de vereniging zijn uitgegeven, publiceert de HVHB ook regelmatig in andere media.
Sinds 2012 hebben diverse auteurs artikelen in het weekblad de Heemsteder geplaatst. Deze artikelen zijn per serie in 1 document samengevoegd en kunt u terug vinden onder het kopje ‘HVHB in de Heemsteder’. Regelmatig worden hier artikelen aan toegevoegd.

Soms is er in HeerlijkHeden niet voldoende ruimte voor alle gevonden informatie en plaatsen we op de website een uitgebreidere versie of een aanvulling. Deze vindt u onder het kopje ‘Achtergrondverhalen’.

Onder het kopje ‘Onderzoeken’ vindt u diverse rapporten, die door karakterbehoud of derden, in opdracht van de HVHB, zijn gepubliceerd.

‘Herinneringen’ bevat herinneringen en verhalen van onze leden en lezers van onze media.

‘Publicaties van derden’ toont u publicaties over Heemstede, geschreven door auteurs van buiten de vereniging.

Publicaties

Lid worden?

Voor €20,- per jaar

  • Ontvangt u 4 keer per jaar ons tijdschrift HeerlijkHeden
  • Steunt u de Historische Vereniging
Word nu lid