Erfgoedlessen basisonderwijs

Het Heemsteeds basisonderwijs heeft in samenwerking met de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en de Cultuurcompagnie Noord-Holland een aantal erfgoedprojecten gerealiseerd speciaal voor elk leerjaar in het basisonderwijs.

Deze samengestelde erfgoedprojecten zijn passend in de huidige leerstofgebieden ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.

Het belangrijkste is dat leerlingen in contact komen met hun eigen culturele omgeving. Zij leren over archeologische vondsten, archieven, landschapselementen, monumenten en musea in hun eigen omgeving. Bovendien leren ze de materiële en immateriële sporen uit onze cultuur te benoemen, herkennen en waarderen.

Doen jullie ook mee? Download hieronder per leerjaar het erfgoedproject

Downloads

Doel van de erfgoedlessen

Herkenning van het eigen erfgoed. Waardering voor erfgoed en oog krijgen voor wat bewaard moet worden. Door waardering van eigen erfgoed oog krijgen voor erfgoed van anderen. Verbanden zien tussen vroeger en nu en ontdekken dat niets er zomaar is. Kennismaken met de geschiedenis van Heemstede.