In onze agenda zijn de meest recente activiteiten te zien. Denkt u aan excursies, tentoonstellingen, de halfjaarlijkse ALV en meer. Voorzichtig aan durven we weer een aantal activiteiten te plannen, zij het nog steeds onder voorbehoud dat alles kan doorgaan.

Aankomende activiteiten