De Heemsteedse bloemententoonstellingen in beeld

In 1925, 1935 en 1953 werden in Groenendaal de beroemde Flora-bloemententoonstellingen gehouden. Het waren grote internationale evenementen, die zowel exposities buiten, in de volle grond, als binnen, in tentoonstellingshallen, omvatten. De exposities in Heemstede waren een vervolg op eerdere bloemententoonstellingen die om de vijf jaar in Haarlem werden georganiseerd. De laatste in die reeks vond plaats in 1910.

Michiel den Ruijter heeft de Heemsteedse Flora’s (en de Haarlemse voorloper uit 1910) uitgebreid beschreven in onze rijk geïllustreerde uitgave Groenendaal, van buitenplaats tot wandelbos. Graag verwijzen wij u naar zijn artikel voor meer informatie.

De Flora’s in Heemstede zijn op hun beurt opgevolgd door de Floriades, wereldtuinbouwtentoonstellingen die in 1960 (Rotterdam), 1972 (Amsterdam) en vervolgens om de tien jaar zijn georganiseerd (1982 in Amsterdam, 1992 in Zoetermeer, 2002 in Haarlemmermeer, 2012 in Venlo en 2022 in Almere).

Klik op onderstaande knoppen voor een impressie van de Heemsteedse Flora’s en hun Haarlemse voorloper. De gebruikte afbeeldingen zijn vrijwel allemaal afkomstig van de (niet meer actieve) website flora1935.nl van Ruud van der Molen.