De vereniging

De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek is op 12 maart 1947 opgericht onder de naam Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek. In 2008 vond de naamswijziging plaats.

De vereniging wil de kennis over en de belangstelling voor de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek bevorderen en aandacht vragen voor het karakterbehoud van wat van historische, stedenbouwkundige, architectonische en/of landschappelijke betekenis is.

De historische vereniging geeft het kwartaaltijdschrift HeerlijkHeden, de digitale nieuwsbrief HVHB-nieuws en historische publicaties uit, organiseert excursies, geeft lezingen, werkt mee aan de jaarlijkse Open Monumentendagen en is alert op de instandhouding van karakteristieke elementen in ons werkgebied: Heemstede en Bennebroek.

De HVHB reikt sinds 2015 de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs uit als stimulans aan initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed in Heemstede en Bennebroek.

Het Pomphuis onder de Heemsteedse watertoren is het ‘thuishonk’ van de vereniging. Er wordt vergaderd en er vinden lezingen en tentoonstellingen plaats.


Bestuur

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek komt circa tien maal per jaar in vergadering bijeen en bestaat uit tenminste vijf en maximaal negen leden. Deze worden gekozen door de algemene ledenvergadering voor een periode van vier jaar. Na deze periode zijn ze nog maximaal twee keer verkiesbaar.

Peter van Wingerden (a.i.)

Voorzitter

Willem Jan Wiebosch

Secretaris

Alexander Koopman

Penningmeester

Vacature

Karakterbehoud

Petra Smit

Coördinator Communicatie en PR

Commissie

Evenementen

Ellen Kerkvliet-van Holk

Redactie HeerlijkHeden

Louis Goulmy

Beheer Pomphuis

Commissies

Communicatie en PR

De commissie Communicatie en PR is verantwoordelijk voor hoe de vereniging naar buiten treedt.

Leden:

 • Ruud Bannink
 • Louis Goulmy
 • Marcel Oomen
 • Harry Opheikens
 • Theo Out
 • Petra Smit
 • Annemarie Thoolen
 • Marlijn de Vries

Karakterbehoud

De commissie Karakterbehoud zet zich in voor het historisch karakter van Heemstede en Bennebroek.

Leden:

 • Juan Christoffels
 • Daan Dondorp
 • Machteld Lokere
 • Martin Pulleman
 • Rob Zieltjens
 • Michel Bakker (adviserend lid)
 • Tonny Klink

Redactie

De Redactie verzorgt ons tijdschrift HeerlijkHeden, dat viermaal per jaar verschijnt. Op onze website kunt u oude nummers van Heerlijkheden raadplegen.

Leden:

 • Marijke van den Berg-Lips
 • Martin Bunnik
 • Marloes van Buuren
 • Frans Harm
 • Daan Kerkvliet
 • Ellen Kerkvliet-van Holk
 • Anja Kroon-van Helden
 • Carla van der Stap

Evenementen

De Evenementencommissie verzorgt de bijeenkomsten en excursies van de vereniging en de Open Monumentendagen in Heemstede.

Leden:

 • Joke Dondorp
 • Marijke van Donge-Last
 • Theo Jonckbloedt
 • Gerry Weijers-van Vugt
 • Ronald Huigen

Archief

De Archiefcommissie heeft de zorg voor de uitgebreide collectie foto’s, documenten en voorwerpen van onze vereniging.

Leden:

 • Anja Kroon-van Helden
 • Carla van der Stap
 • Hanneke Timmermans-Notenboom

Historische commissie

De leden van de Historische commissie beantwoorden vragen op historisch gebied, doen onderzoek en schrijven artikelen, zowel op eigen initiatief als op verzoek.

Leden:

 • Ruud Bannink
 • Martin Bunnik
 • Hillebrand de Lange

Website-redactie

De Website-redactie is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website.

Leden:

 • Harry Opheikens
 • Petra Smit
 • Marlijn de Vries

Beheer Pomphuis

Het ‘thuishonk’ van de vereniging, het Pomphuis onder de watertoren, dient vele doelen: vergaderingen, tentoonstellingen, lezingen.

Beheerders:

 • Louis Goulmy
 • Rob Zieltjens

Raad van Advies

De Raad van Advies voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies.

Leden:

 • Marc de Bruijn
 • Bert Liefveld
 • Jaap Verschoor
 • Ad van der Zee