De vereniging

De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek is op 12 maart 1947 opgericht onder de naam Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek. In 2008 vond de naamswijziging plaats.

De vereniging wil de kennis over en de belangstelling voor de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek bevorderen en aandacht vragen voor het karakterbehoud van wat van historische, stedenbouwkundige, architectonische en/of landschappelijke betekenis is.

De historische vereniging geeft het kwartaaltijdschrift HeerlijkHeden, de digitale nieuwsbrief HVHB-nieuws en historische publicaties uit, organiseert excursies, geeft lezingen, werkt mee aan de jaarlijkse Open Monumentendagen en is alert op de instandhouding van karakteristieke elementen in ons werkgebied: Heemstede en Bennebroek.

De HVHB reikt sinds 2015 de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs uit als stimulans aan initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed in Heemstede en Bennebroek.

Het Pomphuis onder de Heemsteedse watertoren is het ’thuishonk’ van de vereniging. Er wordt vergaderd en er vinden lezingen en tentoonstellingen plaats.


Bestuur

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek komt circa tien maal per jaar in vergadering bijeen en bestaat uit tenminste vijf en maximaal negen leden. Deze worden gekozen door de algemene ledenvergadering voor een periode van vier jaar. Na deze periode zijn ze nog maximaal twee keer verkiesbaar.

Wim Gohres

Voorzitter

Willem Jan Wiebosch

Secretaris

Alexander Koopman

Penningmeester

Wim Gohres (interim)

Erfgoedcommissie

Willem Jan Wiebosch (vertegenwoordiging)

Commissie Evenementen

Ellen Kerkvliet-van Holk

Redactie HeerlijkHeden

Harry Opheikens

Commissie Communicatie

Commissies

Communicatie en PR

De commissie Communicatie en PR is verantwoordelijk voor hoe de vereniging naar buiten treedt.

Leden:

 • Ruud Bannink
 • Louis Goulmy
 • Harry Opheikens (webbeheer)
 • Theo Out (fotograaf)
 • Annemarie Thoolen
 • Marlijn de Vries (webbeheer)
 • Pim Prins (webbeheer)

Erfgoedcommissie

De commissie Erfgoed zet zich in voor het historisch karakter van Heemstede en Bennebroek.

Leden:

 • Wim Gohres (interim voorzitter)
 • Tonny Klink
 • Marcel Kooij
 • Cees Vreeken
 • Michel Bakker (adviserend lid)
 • Ronald Baas
 • Christiane Gohres
 • Grischa Lowinsky

Redactie HeerlijkHeden

De Redactie verzorgt ons tijdschrift HeerlijkHeden, dat viermaal per jaar verschijnt. Op onze website kunt u oude nummers van Heerlijkheden raadplegen.

Leden:

 • Marijke van den Berg-Lips
 • Martin Bunnik
 • Marloes van Buuren (eindredactie)
 • Frans Harm
 • Daan Kerkvliet
 • Ellen Kerkvliet-van Holk
 • Carla van der Stap
 • Ineke Blom
 • Marieke Linders (eindredactie)
 • Otie van Vloten

Evenementen

De Evenementencommissie verzorgt de bijeenkomsten en excursies van de vereniging en de Open Monumentendagen in Heemstede.

Leden:

 • Marijke van Donge-Last
 • Theo Jonckbloedt
 • Claire Mettrop
 • Ronald Huigen
 • Ciska Parlevliet
 • Leendert Parlevliet
 • Hugo Rol
 • Loes Vermeer
 • Pieter Vermeer
 • Renée Zinsmeister

Archief

De Archiefcommissie heeft de zorg voor de uitgebreide collectie foto’s, documenten en voorwerpen van onze vereniging.

Leden:

 • Anja Kroon-van Helden
 • Carla van der Stap
 • Hanneke Timmermans-Notenboom
 • voor historische vraagstukken:
 • Ruud Bannink
 • Martin Bunnik
 • Hillebrand de Lange

Website-Nieuwsbrief redactie

De Nieuwsbrief-redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en opmaak van de nieuwsbrief.

Leden:

 • Harry Opheikens
 • Marlijn de Vries
 • Pim Prins

Beheer Pomphuis

Het ’thuishonk’ van de vereniging, het Pomphuis onder de watertoren, dient vele doelen: vergaderingen, tentoonstellingen, lezingen.

Beheerders:

 • Louis Goulmy
 • Rob Zieltjens
 • Ronald Huigen

Raad van Advies

De Raad van Advies voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies.

Leden:

 • Marc de Bruijn
 • Bert Liefveld
 • Jaap Verschoor
 • Ad van der Zee