Architectuurhistorische waardenstelling voormalig Post- en Telegraafkantoor

Het voormalige postkantoor aan de Binnenweg 160 is historisch van belang vanwege de
grote betekenis die het jarenlang had voor het lokale postwezen en de inwoners van
Heemstede. Het gebouw was in chronologische zin het sluitstuk in een reeks van vier
postkantoren in Heemstede, en in vergelijking met zijn voorgangers het meest omvangrijk en
in architectonische zin meest waardevol.

Architectuurhistorisch is het voormalige postkantoor van belang vanwege de zeer geslaagde
toepassing van eigentijdse ontwerpprincipes, constructiemethoden en materialen, die zijn
gecombineerd met traditionele elementen, met als resultaat een openbaar gebouw dat
zowel voor de werknemers als bezoekers ruimtelijk, licht, smaakvol en comfortabel was.
Het gebouw heeft een grote stedenbouwkundige waarde, doordat het vanwege zijn terug

liggende positie uitstekend in de lijn van de bebouwing aan de Binnenweg past. De
representatieve voorgevel draagt in hoge mate bij aan de harmonieuze situering. Het
gebouw is sterk beeldbepalend en heeft een hoge situationele waarde.

Klik op onderstaande balk voor het volledige rapport