Aritius Sybrandus (Syb) Talma

‘In de kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden…..’.
De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma.

Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale
graf van minister A.S. Talma, die daar in 1916 op slechts 52-jarige
leeftijd overleed. Zijn laatste twee levensjaren sleet Syb Talma in
Bennebroek. Wat weten we over die jaren? En wie was Talma?
Dit artikel is geschreven voor Marc de Bruijn als bijlage bij HeerlijkHeden 150 (2011-4)