- J.W. Groesbeek

Bennebroek, beeld van een dorpsgemeenschap


Uitgegeven in 1978 ter gelegenheid van het 325-jarig bestaan van Bennebroek is Bennebroekbeeld van een dorpsgemeenschap nog altijd het enige totaaloverzicht van de geschiedenis van Bennebroek en beslaat 224 pagina's. Auteur mr. J.W. Groesbeek, rijksarchivaris in Noord-Holland en auteur van een groot aantal boeken, gaat diep in op vrijwel alle aspecten van de geschiedenis van Bennebroek. Net als in zijn boek over de geschiedenis van Heemstede doet de auteur dit op basis van thema’s als kerkelijk leven, onderwijs e.a. Het boek bevat wel een literatuurverwijzing, maar geen notenapparaat.

We zijn blij dat we van de nazaten van mr. Groesbeek en het Gemeentebestuur van Bloemendaal, waar Bennebroek nu deel van uitmaakt, toestemming hebben gekregen dit werk te digitaliseren en via onze site te ontsluiten.

Inhoud

3Woord vooraf door burgemeester J. de Widt
4Inleiding
5De ambachtsheerlijkheid en wat daaraan vooraf ging
21Strijd om zelfstandigheid
24Drie eeuwen gemeentebestuur
41‘Daer de Swarten Hondt uijthangt’: van recht- tot gemeentehuis
47Van 8 naar ruim 4000 stemgerechtigden
51Van ‘Dageraad’ tot ‘Bennebroeks Bloei’: bebouwingsgeschiedenis
84Gaan en komen
101Diligences, veerschuiten en stoomtrams: het vervoer
115Het huishoudboekje van de gemeente: de gemeentekas
118Hier leert men: het onderwijs
134Van intermitterende koortsen. Heelmeesters en vroedvrouwen: de gezondheidszorg
141De heilige hermandad: de politie
146‘Het bestuur der spuit’: de brandweer
150‘Geen de minste oponthoud’: de posterijen
154Licht in de duisternis: de dorpsverlichting
157Het kerkelijk leven
169Zorg voor de armen
177Het verenigingsleven
182Zaken doen: middelen van bestaan
193‘Camericxdoek-, lijnwaet- en kleerblekerijen’
202Herbergen en kasteleins
210Vermakelijkheden
213Het Haarlemmermeer
215De Bennebroekerpolder
217Voor wie verder lezen wil
218Verantwoording van de afbeeldingen
219Personenregister

Inkijkexemplaar