- Dr. Tj. W.R. de Haan

Bennebroek-Vogelenzang


Dit boekjes is uitgegeven in 1965 door de Volkskundekommissie van de Vereniging “Haerlem”, onder auspiciën van het Nederlands Volkskundig Genootschap, de vereniging Oud Heemstede-Bennebroek, de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal.

Inhoud

3Voorwoord - D. Th. å Th. van der Hoop van Slochteren, burgemeester van Bennebroek
7-39Mr. J.W. Groesbeek, De geschiedenis van Bennebroek
40Ik ging op enen morgen
41-43Dr. Jo Daan, Vogelenzang’s vroeger en nu
44-45Het blekersmeisje
46-62‘Dr. S.C. Regtdoorzee Greup-Roldanus, De Haarlemmer bleek onder Bennebroek
63Jeugdig Volkje, ras, ras, ras
65-76Dr. Tj. W.R. de Haan, het vroegere volksleven
77Daar ging een patertje langs de kant
78-95Bep Andreas, gesprekken met inwonersr
96-97Maartje ging met Kees uit rijden
98Drs. R.C. Hekker, kaartbespiegeling

Inkijkexemplaar