- Hans Krol

De ondergrondse pers in Heemstede 1940-1945


In geen land in Europa is verhoudingsgewijs zo'n hoeveelheid illegale blaadjes, pamfletten, brochures en boeken verschenen als in Nederland. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen clandestiene literatuur en drukwerken van de ondergrondse- ofwel illegale pers.

In mei 1995 was er een tentoonstelling in de Heemsteedse Bibliotheek met geschonken stukken uit die tijd van de ondergrondse pers.

Hans Krol stelde deze catalogus samen.

Inkijkexemplaar