- G. van Duinen

Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede, deel 1 1600-1800


Ongeveer alles wat op het onderwijs in Heemstede betrekking heeft ontleende de auteur G. van Duinen aan het archief van het Gemeentehuis. Daarin gaat het een en ander over schoolmeesters en schoolgebouwen, maar zeer weinig over het eigenlijke onderwijs.

Deze leemte wordt in dit in 1953 uitgegeven boekje aangevuld met algemene onderwijszaken en daarbij zijn enkele publicaties geraadpleegd.

Inkijkexemplaar