- G. van Dijnen

Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede, deel 2 1800-1954

Prijs: € 5,00

Voor dit in 1954 verschenen boekje raadpleegde de auteur G. van Duinen hoofdzakelijk de notulen van de gemeenteraadsvergadering en de gemeentelijke onderwijsverslagen voor de geschiedenis van het Openbaar Onderwijs in Heemstede.

Ook werden andere publicaties over het onderwijs geraadpleegd, zoals die al eerder genoemd zijn bij deel 1.

Inkijkexemplaar