Groenendaal (1978)


Toenmalig voorzitter B. van Tongeren schreef in zijn inleiding van dit in 1978 uitgegeven boek (liggend A3-formaat): Bij de ruim een jaar durende voorbereiding van dit boekwerk heb ik uiteraard vaak gedacht aan datgene wat nog ontbrak. En dat is veel. Een bos als Groenendaal heeft een rijkdom aan belevenissen "gezien". Dat laatste woord hebben wij met onze geschriften en afbeeldingen zo compleet mogelijk trachten weer te geven.

Het boek begint in 913, bij de aankoop door de gemeente en de openstelling voor het publiek. Nadien is er veel verandert en gebeurd, zoals o.a. de Flora's.

Het boek is rijk gevuld met veel zwart/wit foto's en kaarten.

Inkijkexemplaar