- G. van Duinen

Heemstede in de Franse tijd


De meeste gegevens voor dit boekje putte de schrijver G. van Duinen uit de notulenboeken van het Heemsteedse gemeentebestuur, gehouden tijdens de Franse tijd. Ook de notulen van de kerkvoogdij en van de kerkenraad der Hervormde Gemeente gaven enkele bijzonderheden.

Het boekje verscheen in 1956.

Inkijkexemplaar