- J.W. Groesbeek

Heemstede in de historie


Heemstede in de historie is nog altijd het meest gezaghebbende totaaloverzicht van de geschiedenis van Heemstede. In 144 pagina’s behandelt de auteur de volledige geschiedenis van het dorp, vanaf 1300, thematisch op basis van onderwerpen als bijvoorbeeld buitenplaatsen, bollencultuur, onderwijs en kerkelijk leven. Het boek bevat een literatuuropgave, maar helaas geen notenapparaat. Mr. J.W. Groesbeek was rijksarchivaris in Noord-Holland en auteur van een groot aantal boeken.

We zijn blij dat we van de nazaten van mr. Groesbeek en het Gemeentebestuur van Heemstede toestemming hebben gekregen dit werk te digitaliseren en via onze site te ontsluiten.

Het boekje verscheen in 1972.

inhoud

PAGINA 5Inleiding
6Schijnwerper op de historie
28Zeven rode mereltjes en een vrijkwartier
29Gastarbeiders in de zeventiende eeuw
31Wat kwam er uit de (stem)bus
33Een buitenplaats als tweede huis
83Twee openbare gebouwen
84Naar zelfstandig kerkelijk leven
92Welvaart door bleken en wassen
97Van bouwland, bossen en bollen
104Kijkje in de gemeentelijke kas
106Strijd voor de gezondheid
110Armenzorg en werkverschaffing
114Hier onderwijst men de jeugd
121De zorg voor orde en recht
123Vuur en water
124Lichtpunten in het donker
125Heemstede in, Heemstede uit
129Heemstede in de dorpsbeschrijvingen
134Lijst van geraadpleegde archivalia
135Lijst van geraadpleegde literatuur
138Lijst van illustraties
140Index op de persoonsnamen
141Index op de patronymica
142Algemene index

Inkijkexemplaar