Heemstede na de grenswijziging

Prijs: € 6,00

In 1927 verloor Heemstede een groot deel van zijn grondgebied (waaronder Bosch en Vaart, Zuiderhout) aan Haarlem. Herdruk van een uitgave uit 1927 met een nieuwe inleiding over het hoe en waarom van de annexatie. Vier wandeltochten in het Heemstede van toen en veel foto’s.

Inkijkexemplaar