- Dr. J.G.N. Renaud

Het huis en de Heren van Heemstede tijdens de Middeleeuwen, deel 3

Prijs: € 4,50

In het najaar van 1947 werd het terrein, waar het slot Heemstede gestaan had, door de auteur als wetenschappelijk assistent bij de Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, aan een onderzoek onderworpen. De resultaten deden de wens opkomen het opgravingsverslag onder het bereik van de vele belangstellenden in Heemstede te brengen.
Vijf jaar na de opgraving is dit boekje in 1952 tot stand gekomen en is geprobeerd een leesbaar verhaal te maken van de vele onderzoeken op archeologisch gebied, maar ook het archiefwerk over de geschiedenis van het geslacht Heemstede.

Inkijkexemplaar