- I. van Thiel-Stroman, Drs. Lucia Albers, J.L. P.M. Krol, A.J. Kramer

Het landgoed de Hartekamp in Heemstede


Hoewel in velerlei publicaties over de Hartekamp is geschreven, ontbrak tot op heden een afzonderlijke monografie. In 1956 verscheen het boekje "Honderd jaar Hartekamp" en in 1971 de gedenkbundel "300 jaar Hartekamp" (een fotoboek).

In 1982 verscheen dit boekje over de buitenplaats. De Hartekamp is een van de weinige monumentale gebouwen die tot op de dag van vandaag in stand zijn gehouden.

Inkijkexemplaar