- G. van Duinen

Het Manpad en zijn bewoners


De overgang van het Manpad in andere handen en de restauratie van deze buitenplaats was voor de Vereniging "Oud Heemstede-Bennebroek" aanleiding om een beknopte geschiedenis van dit Huis en zijn bewoners te schrijven.

Het in 1955 geschreven boekje geeft de geschiedenis weer van een geslacht Van Lennep, dat niet alleen voor de geschiedenis van Heemstede maar ook voor de historie van ons land van betekenis is geweest.

Inkijkexemplaar