- Dr. J.C. Tjessinga

Het slot van Heemstede onder Adriaan Pauw, deel 2

Prijs: € 4,50

Dit is het tweede deel dat in 1949 verscheen omtrent gegevens van Adriaan Pauw en het Slot van Heemstede. In dit deeltje worden vele vragen, die niet in deel 1 beantwoord konden worden, alsnog onder de loep worden genomen.

De schrijver hoopte met dit deeltje enige steun te kunnen geven aan de pogingen van het gemeentebestuur en verenigingsbestuur om de overblijfselen van het slot en zijn omgeving te brengen in een toestand, dat voor een ieder acceptabel is.

Inkijkexemplaar