- Kees de Raadt

Kerklaan 1646-1996


Het verhaal van een laan. Toen Adriaan Pauw in december 1620 ambachtsheer van Heemstede werd, bestond deze heerlijkheid grotendeels uit 'wildernisse'. Woest duinlandschap dat door verstuiving een bedreiging vormde voor cultuurgrond. Een van de eerste maatregelen die hij trof was dan ook het ontginnen van duinen en het planten van helm om verder oprukken van duinzand tegen te gaan.

In de zeer strenge winter van 1645/1646 werd begonnen met de aanleg van een verbindingsweg tussen de Binnenweg en de Straatweg (de huidige Herenweg). Hierdoor kreeg Adriaan Pauw een goede verbindingsweg tussen het slot en de Herenweg.

Begin april 1646 was de laan gereed. Zo is de huidige Kerklaan 350 jaar geleden ontstaan.

Inkijkexemplaar