Lezing Bosbeek door zuster Riet

10 oktober | Van: 14:00 tot: 15:30

Leven in Bosbeek

Bosbeek is een Zorgcentrum in Heemstede, onderdeel van de Stichting Sint Jacob. Het merendeel van de bewoners is geen kloosterling.
Er wonen ook zusters van “De Voorzienigheid” en leden van andere congregaties, zoals zusters van De Goede Herder. De Zusters van “De Voorzienigheid” hebben het centrum gesticht en gebouwd. Eind jaren ’90 is het gefuseerd met de Stichting Sint Jacob.
Een deel van de zusters van “De Voorzienigheid” woont elders: in een gewoon huis, alleen of met een medezuster. Van tijd tot tijd komen alle leden van de congregatie in Bosbeek samen voor bezinningsbijeenkomsten en vergaderingen; voor het vieren van jubilea en andere feesten, voor begrafenissen en dergelijke. Het bestuurlijk en administratieve centrum van de Congregatie is hier eveneens gevestigd. Het zusterskerkhof – waar alle namen van overleden medezusters worden bewaard en veel zusters zijn begraven – is gelegen op een mooi, verstild stukje in de tuin.

Zuster Riet is een zeer enthousiast vertelster en weet veel over Bosbeek.
Het verhaal over Bosbeek begint in 1950, toen de zusters van “De Voorzienigheid” het huis en landgoed hebben aangekocht. Hoe we het huis aantroffen en wat er zich verder ontwikkeld heeft.

Zuster Riet zal iets vertellen over de achtergrond van de congregatie, maar vooral ingaan op de huidige situatie. Hoe we er nu wonen en werken in samenwerking met de Stichting St. Jacob.

Locatie: Pomphuis
Maximaal 25 bezoekers
Gratis evenement
Tijd: 14.00 uur

Aanmelden via Evenementen@hvhb.nl