Najaarsbijeenkomst 10 november 2022

20 juni | Van: tot:

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek nodigt u uit voor de Najaarsbijeenkomst van onze vereniging op donderdag 10 november 2022 in Het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur is de kerk open en bent u welkom voor koffie of thee.

Het programma is als volgt:
Opening door voorzitter Wim Gohres.
Verenigingsaangelegenheden (vergaderstukken worden op onze website gepubliceerd)
Jaarprogramma 2023
Intermezzo: Terugblik in het kader van het 75-jarig bestaan van de HVHB
Lezing door Marca Bultink: De Trekvaart Haarlem-Leiden


– Jubileumboek Blauwe ader van de Bollenstreek (Primavera Pers, 2007)

Informeel gedeelte
Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje.

Aanmelden is niet nodig, en zowel leden als niet-leden zijn welkom.
Het volledige programma kunt u hier lezen