Najaarsbijeenkomst HVHB 9 november 2023

09 november | Van: 20:00 tot: 22:00

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek nodigt u uit voor de najaarsbijeenkomst van onze vereniging op donderdag 9 november 2023. Hageveld bestaat dit jaar 100 jaar en dat feest vieren wij graag mee. Vandaar dat we deze keer bij elkaar komen in de aula van dit mooie gebouw. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en bent u welkom voor koffie of thee.

Het programma is als volgt:

Opening door voorzitter Wim Gohres.

Welkom door de rector-bestuurder van Hageveld, Peter Stam.

Verenigingsaangelegenheden

  1. Mededelingen van het bestuur
  2. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering van 8 juni 2023, te vinden op www.hvhb.nl/agenda/najaarsbijeenkomst

    Jaarprogramma 2024

Wim Gohres blikt vooruit op de plannen van de HVHB voor het komende jaar.

100 jaar Hageveld in Heemstede

Hillebrand de Lange neemt ons op zijn eigen enthousiaste wijze mee in het verleden en heden van Hageveld.

Informeel gedeelte

Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje.

Aanmelden is niet nodig, en zowel leden als niet-leden zijn welkom.

Mochten er nog wijzigingen zijn in het programma, dan leest u dat in onze HVHB Nieuwsbrief.

Route en parkeren

Het adres van College Hageveld is Hageveld 15, Heemstede. Sla bij de haven aan de Heemsteedse Dreef af naar de Van den Eijndekade. Aan het eind linksaf naar de Nijverheidsweg. Rijd helemaal rechtdoor en u komt vanzelf bij College Hageveld. Er is ruim voldoende parkeerruimte.

Leuk om vooraf te lezen

In HeerlijkHeden 197 nam Hillebrand de Lange de lezer al mee in de 100-jarige geschiedenis van Hageveld in Heemstede in het artikel ‘Uitverkoren door de Heer: naar het seminarie’.

Een mooie aanvulling op dit artikel is het interview van Chris Gohres met Hans Brautigam, oud-seminarist op Hageveld. U vindt het onder de titel ‘Een bijzondere ontmoeting op Hageveld’ op www.hvhb.nl/publicaties/herinneringen.

Heeft u zelf een mooi herinneringsverhaal dat speelt in Heemstede of Bennebroek en dat u graag zou willen delen? Stuur dit dan naar…

Foto NHA