Voorjaarsbijeenkomst + ALV 08-06-2023

08 juni | Van: 20:00 tot: 21:30

Graag nodigen wij u uit voor de voorjaarsbijeenkomst van onze vereniging op donderdag 8 juni 2023. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Hartekamp (Herenweg 5, Heemstede) en begint om 20.00 uur.

U bent welkom vanaf 19.30 uur voor koffie en thee in de aula van de Orangerie. Neem vanaf Heemstede de eerste ingang van De Hartekamp. Het parkeerterrein is direct rechts en de Orangerie ligt daar vlak achter (Eekhoornlaan 1).

Programma

Opening door voorzitter Wim Gohres.

Algemene Ledenvergadering

 1. Mededelingen van het bestuur.
 2. Vaststelling van het jaarverslag over 2022.
  Dit verslag is te vinden op www.hvhb.nl > Over ons > Jaarstukken.
 3. Verslag van de Kascommissie over de jaarcijfers 2022.
  Dit verslag vindt u op www.hvhb.nl > Over ons > Jaarstukken.
 4. Vaststelling van de jaarcijfers 2022.
  Het financieel verslag 2022 vindt u op www.hvhb.nl > Over ons > Jaarstukken.
 5. Benoeming nieuwe kascommissie voor het boekjaar 2023.
  Kandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering aanmelden bij het bestuur.
 6. Bestuurssamenstelling.
  Het bestuur draagt Harry Opheikens voor als nieuw bestuurslid van de vereniging, met Communicatie in zijn portefeuille.
 7. Vooruitblik op ons programma voor het tweede halfjaar 2023 door Wim Gohres.
 8. Rondvraag en sluiting.

Film restauratie grafkisten Van Vollenhoven grafkapel

Gerard van Schie heeft in 2021 een mooie, informatieve film gemaakt over de restauratie van de grafkapel van de familie Van Vollenhoven op de Algemene Begraafplaats van Heemstede. Deze film, ‘De tempel van de Herfstlaan’, staat op www.hvhb.nl/videos.

Nu heeft Gerard van Schie ook een korte film gemaakt over de restauratie van de grafkisten, die we u graag laten zien. Deze film, ‘Dood Hout; een zoektocht naar het perfecte resultaat’, kunt u vooruitkijken op www.hvhb.nl/videos.

Uitreiking Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2023

Bekendmaking van de winnaar door de voorzitter van de jury, Wim de Wagt, en uitreiking van de prijs.

Lezing door Marca Bultink

De Trekvaart Haarlem-Leiden In de 17de eeuw ontstond in Nederland een netwerk van trekvaartverbindingen, bedoeld voor personenvervoer tussen de steden. In 1657 werd de Trekvaart Haarlem-Leiden aangelegd. Twee eeuwen lang werden, volgens een vaste dienstregeling, miljoenen reizigers vervoerd met deze ‘Intercity van de Gouden Eeuw’. Tegen het midden van de 19de eeuw streefde de trein de trekschuit voorbij en was het gedaan met de trekschuit.

Marca Bultink vertelt hoe de Trekvaart Haarlem-Leiden in anderhalf jaar tijd werd aangelegd, wat de effecten waren voor het landschap en hoe het trekschuitbedrijf werkte.

Marca Bultink is cultuurhistoricus en actief voor organisaties en projecten op het gebied van cultuurhis[1]torie, landschap en erfgoed. Zij werkte mee aan vele publicaties over de geschiedenis van de Bollenstreek en het gebied tussen Haarlem en Leiden, waaronder het jubileumboek Blauwe ader van de Bollenstreek, 350 jaar Haarlemmertrekvaart-Leidsevaart 1657-2007.

Informeel gedeelte

Na afloop is er zoals gebruikelijk de gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje.