Voorjaarsbijeenkomst HVHB, donderdag 23 juni 2022

23 juni | Van: 19:30 tot: 22:00

Voorjaarsbijeenkomst 23 juni

Graag nodigen wij u uit voor de voorjaarsbijeenkomst van de vereniging op donderdag 23 juni 2022. Deze vindt deze plaats in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te Heemstede.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur voor koffie en thee.

Programma

Opening door voorzitter Wim Gohres.

 

 

Algemene Ledenvergadering

  1. Mededelingen van het bestuur.
  2. Vaststelling van het verslag van de Digitale Ledenraadpleging van juni 2021. Dit verslag is te vinden op www.hvhb.nl, onder het trefwoord Over ons/Jaarstukken Over ons – hvhb.nl
  3. Vaststelling van het jaarverslag over 2021, Dit verslag is te vinden op www.hvhb.nl, onder het trefwoord Over ons/Jaarstukken Over ons – hvhb.nl.
  4. Verslag van de Kascommissie over de jaarcijfers 2021.
  5. Vaststelling van de jaarcijfers 2021. Het financieel verslag 2021 vindt u op www.hvhb.nl, onder het trefwoord Over ons/Jaarstukken Over ons – hvhb.nl.
  6. Benoeming nieuwe kascommissie voor het boekjaar 2022. Kandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering aanmelden bij het bestuur.
  7. Bestuurssamenstelling.

De bestuurstermijn van Louis Goulmy (Pomphuis) is verstreken. Louis is niet voor een nieuwe bestuurstermijn beschikbaar. Het bestuur heeft besloten dat de dagelijkse coördinatie van het Pomphuis buiten het bestuur kan plaatsvinden en stelt derhalve geen nieuwe kandidaat voor.

Het bestuur draagt Jaap van Donge voor als nieuw bestuurslid van de vereniging, belast met de commissie Communicatie

  1. Vaststelling HVHB Beleidsplan 2022-2026. Het Beleidsplan is te vinden op www.hvhb.nl, onder het trefwoord Over ons/De Vereniging Over ons – hvhb.nl
  2. Vooruitblik op ons programma voor het tweede halfjaar 2022 door Wim Gohres.
  3. Rondvraag en sluiting.

Lezing: Thema Verduurzaming van monumenten

Spreker is Jeroen Twisk, tot februari jl. directeur van de Monumentenwacht Noord-Holland waar hij 20 jaar werkzaam is geweest. Momenteel is hij adviseur Monumentenzorg en Duurzaamheid bij MooiSticht in de provincie Utrecht.

De doelstelling van de Monumentenwacht is “Het voorkomen van verval van cultuurhistorische bouwwerken in Noord-Holland en elders. Door middel van het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.” Actueel thema is de verduurzaming van gebouwen.

Jeroen gaat onder meer in op de vraag hoe dat zich verhoudt tot het bewaren van het monumentale karakter van die gebouwen en wat de bouwtechnische en bouwfysische gevolgen zijn.

Informeel gedeelte

Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje.

    U bent welkom vanaf 19.30 uur voor koffie en thee.