Dossier Duinpolderweg gesloten

Onlangs heeft de provincie Noord-Holland aangegeven af te zien van het plan voor een Duinpolderweg en uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer. De overige delen van de Duinpolderwegroute worden niet door Noord-Holland uitgevoerd.

Eerder heeft ook de Historische Vereniging haar zorgen geuit over de aanleg van deze weg. Met het besluit van de provincie Noord-Holland kan de HVHB het dossier Duinpolderweg sluiten.