Een digitale toekomst voor oud nieuws

Twee jaar geleden is bij de Universiteit van Leiden het onderzoeksproject Chronicling Novelty. New knowledge in the Netherlands, 1500-1850 van start gegaan. Onderzocht wordt hoe nieuwe ideeën en kennis bij gewone mensen in de Lage Landen terecht kwamen. Daarvoor worden ruim driehonderd kronieken uit de periode 1500-1850 ontsloten en gedigitaliseerd.

Voor dit werk worden vrijwilligers ingezet. De vrijwilligers kunnen vanuit hun eigen werk- of huiskamer een tijdreis maken en met een kroniekschrijver meewandelen door de straten en stegen van diens dorp of stad. Bovendien komen deze kronieken dankzij dit digitaliseringsproject binnen enkele jaren voor iedereen online beschikbaar. Het project is intussen zover gevorderd dat dit door middel van een filmpje in beeld is gebracht.

Gezien de omvang van het project is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Kronieken bieden een unieke kans om een stad of dorp door 17de- of 18de-eeuwse ogen te bekijken. In onze regio gaat het om kronieken over Amsterdam, Haarlem en de Zaanstreek. Belangstelling? Verdere informatie over Chronicling Novelty vind je op de website.

(Foto: beginpagina van: J. Adolphus De Clercq, ‘Chronijcke ofte Cort Verhael van de principaelste
Gheschiedenissen die ’t sedert Christus geboorte voorghevallen zijn, tot desen teghenwoordighen iaere toe. A
Jove principium’. Brugge, 1675. Arch. Gilliodts, oork. nr. 80 (hs. 227). Stadsarchief Brugge.)