Een vlucht merletten: Waardenkaart Heemstede en Bennebroek

In 2007 liet de HVHB onderzoek doen naar de monumenten in Heemstede en Bennebroek. Er ontbrak een gedegen lijst van bestaande rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten, en ook was er geen goed inzicht in panden en ensembles die weliswaar geen beschermde status hebben, maar door hun aard, ouderdom of beeldbepalende plek toch van grote cultuurhistorische of architectuurhistorische waarde zijn.
Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Plantage Zorg en Hoop (drs. Michel M. Bakker) en heeft geresulteerd in een rapport met als (verkorte) titel Een vlucht merletten.
De lijsten in het rapport zijn inmiddels enigszins verouderd, omdat het aantal gemeentelijke monumenten in Heemstede en Bennebroek sinds 2007 is gegroeid. Toch geeft het rapport een theoretische grondslag aan het werk dat we als HVHB op het gebied van monumenten verrichten.

Bij het rapport behoort ook een kaart waarop alle monumenten zijn ingetekend. Die konden we helaas nog niet op goede wijze scannen om op de site op te nemen.

Rapport en kaart samen geven de HVHB een uitstekend instrument om een van haar belangrijkste doelstellingen te verwezenlijken: ‘het behoud van al die zaken, die van historische, stedenbouwkundige, architectonische en/of landschappelijke betekenis zijn.’