Algemeen doel

 • herkenning van (eigen) erfgoed
 • waardering voor erfgoed en helpen oog te krijgen voor wat bewaard moet worden
 • door waardering van eigen erfgoed oog krijgen voor erfgoed van anderen
 • verbanden zien tussen vroeger en nu
 • ontdekken dat niets er zomaar is

Specifiek doel

 • iets leren over de geschiedenis van Heemstede
 • de betekenis van Adriaan Pauw voor Heemstede ontdekken

Primaire doelgroep

Groep 8 basisonderwijs

Het project Adriaan Pauw kan worden gebruikt bij lessen over bijvoorbeeld:

 • Tachtigjarige oorlog (de Opstand)
 • Vrede van Münster
 • de 17de eeuw
 • ontstaansgeschiedenis van steden en dorpen
 • ontstaansgeschiedenis van het eigen dorp
 • actief burgerschap
 • sociale integratie
 • voorbereiding op de rondleiding in de Oude Kerk onder leiding van een vertegenwoordiger van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

Onderdelen

Dit project bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Video
 2. Rondleiding Oude Kerk
 3. Leerlingvragen
 4. Complete tekst van de video

1 Video

De video bevat een geschiedenisles over de betekenis van Adriaan Pauw voor de ontwikkeling van de gemeente Heemstede. Aan de hand van kaarten, foto’s, filmfragmenten, actuele opnames en gesproken woord wordt een deel van de geschiedenis in Heemstede in beeld gebracht.

Deze digitale les is een goede voorbereiding op de rondleiding in de Oude Kerk op het Wilhelminaplein in Heemstede.

De video duurt 18 minuten en bestaat uit 5 delen.

1) Inleiding
Verschillen tussen Heemstede vroeger en nu

2) De familie Pauw
Hoe je een belangrijke familie kon worden
De macht van rijke families

3) Adriaan Pauw, vredestichter
De politieke betekenis van Adriaan Pauw

4) Adriaan Pauw, heer van Heemstede
De invloed van Adriaan Pauw op de ontwikkeling van Heemstede en Bennebroek

5) Afsluiting

6) De betekenis van Adriaan Pauw voor het Heemstede van nu

Klik hier voor de video

Lees hier de complete tekst van de video.

2 Rondleiding Oude Kerk

De rondleiding voert door de Oude Kerk en belicht de betekenis van Adriaan Pauw voor de geschiedenis van de kerk. Het graf van Adriaan Pauw wordt tijdens de rondleiding bekeken en besproken.

Rondleiding afspreken?

Stuur een e-mail naar Lenie ’t Hooft: lmthooft@tiscali.nl

3 Leerlingvragen

Ter verwerking is een aantal leerlingvragen bijgevoegd die leerlingen na afloop van de les en de rondleiding zouden moeten kunnen beantwoorden. Eventueel kunnen de vragen van tevoren worden uitgedeeld, zodat de leerlingen gerichter kunnen kijken.

Vragen die leerlingen na deze les en de rondleiding zouden moeten kunnen beantwoorden

(klik hier voor de printversie)

Naar aanleiding van deel 1: Inleiding

Heeft Heemstede er altijd uitgezien zoals het er nu uitziet?

Kun je vertellen hoe Heemstede er ongeveer 500 jaar geleden uitzag?

Kun je een aantal verschillen noemen tussen toen en nu?

Naar aanleiding van deel 2: De familie Pauw

Adriaan Pauw werd in een welvarende familie geboren. Welke voordelen had dat?

Hoe probeerden rijke families in die tijd indruk te maken?

Hoe probeerde de familie Pauw indruk te maken?

In de film wordt gesproken over een tulpentuin. Waarom gaven tulpen in je tuin in die tijd zo’n groot aanzien?

Naar aanleiding van deel 3: Adriaan Pauw, vredestichter

Wat ging Adriaan Pauw in Münster doen?

Welke oorlog werd in Münster beëindigd?

Weet je nog hoe die oorlog in 1568 is begonnen?

Welke personen speelden toen de hoofdrol­ ­?

Wat weet je van de Vredesbrug bij het Oude Slot?

Naar aanleiding van deel 4: Adriaan Pauw, heer van Heemstede

Waar kom je in Heemstede de naam van Adriaan Pauw nu nog tegen?

Heeft Adriaan Pauw het dreigende water van het Haarlemmermeer aangepakt? Waarom niet?

Hoe komt de Zandvaart aan zijn naam?

Hoe stimuleerde Adriaan Pauw de welvaart?

Waaraan verdiende Adriaan Pauw ook zijn geld?

Naar aanleiding van deel 5: Afsluiting

Wat vind jij de belangrijkste betekenis van Adriaan Pauw voor Heemstede?

Naar aanleiding van het hele project

Vind je het belangrijk dat er in Heemstede ‘erfgoed’ bewaard is gebleven? Waarom wel/niet?

Ken je nog meer voorbeelden van cultureel erfgoed in Heemstede dan het Oude Slot en de Oude Kerk?

Is cultureel erfgoed altijd een gebouw? Kan het ook wat anders zijn? Kun je voorbeelden noemen?

Wat weet je in dit verband van Haarlem?

Waarom zou de Binnenweg ‘Binnenweg’ genoemd worden?

Hoe zijn de Voorweg, de Achterweg, de Molenwerfslaan en de Manpadslaan aan hun namen gekomen? En de straat waarin je woont?

Zou je, eventueel samen, een top 10 kunnen samenstellen van voorbeelden van cultureel erfgoed in Heemstede? Kan die lijst nog langer?

4 Complete tekst van de video ‘Adriaan Pauw, heer van Heemstede’

Nederland… Noord Holland… Heemstede… de Binnenweg.

Het is zaterdag. Topdrukte dus; het lijkt of iedereen tegelijk boodschappen doet. Geen parkeerplaats meer vrij…

Het parkeerprobleem is een echt een probleem van deze tijd. Dat is niet altijd zo geweest…

Zo’n vierhonderd jaar geleden zag het … >

Klik hier voor de complete tekst van de video.

Colofon

Het erfgoedproject ‘Adriaan Pauw, heer van Heemstede’ behoort tot de ‘Leerlijnen Cultureel Erfgoed Heemstede’. Het is tot stand gekomen op initiatief van de Jacobaschool, namens het Heemsteeds basisonderwijs, en met financiële steun van de provincie Noord-Holland in het kader van de Uitvoeringsregeling Cultuureducatie 2009 Samenwerkingsprojecten Basisscholen.

Samenstelling
Hanneke Prins-Roozen, directeur Jacobaschool

Video
André Rooijmans, Atelier Ignatia, Haarlem, www.atelierignatia.nl

Adviezen

Marjo Berendsen Cultuurcompagnie Noord-Holland
Jaap VerschoorHistorische Vereniging Heemstede-Bennebroek
Hans KrolHistorische Vereniging Heemstede-Bennebroek
Lenie ’t Hooftrondleider Oude Kerk

Subsidie
Provincie Noord-Holland

Coördinatie
Hanneke Prins-Roozen, directeur Jacobaschool

Bronnen
Mr. J.W. Groesbeek, Heemstede in de historie (uitgegeven in 1972 door het gemeentebestuur van Heemstede, ook te raadplegen op de site van de HVHB: pagina Monumenten en geschiedenis > Raadplegen publicaties)

H.J.W. de Boer, onder redactie van H. Krol, Adriaan Pauw (1585-1653), staatsman en ambachtsheer (uitgegeven door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, Heemstede 1985)

Reacties
Wij stellen uw reactie zeer op prijs. Die kunt u sturen aan Hanneke Prins via secretaris@hvhb.nl.