Excursies Huis te Manpad beginnen weer in februari

De historische buitenplaats Huis te Manpad opent in februari weer haar poorten voor een nieuw seizoen. En nu weer zonder beperkingen.

Manpad is een levende buitenplaats. De Stichting beheert dit buiten als eigenaar en draagt, samen met medewerkers en vrijwilligers, zorg voor behoud, restauratie en vernieuwing. Daarbij bestaat het betrekken van publiek bij dit kwetsbare erfgoed hoog in het vandaal. Zo werd vorig jaar in november, in een periode waarin geen verhuur was, de mogelijkheid geboden om het grote huis te bezichtigen. Daar was toen veel belangstelling voor.

Een project dat dit jaar mogelijk zijn beslag gaat krijgen, is het terug plaatsen van het historische hek aan de overplaats. De overplaats van Manpad is het 3,6 ha grote gebied aan de andere zijde van de Herenweg, tegenover de hoofdingang. Zo’n overplaats werd vroeger verworven om een vrij uitzicht te garanderen vanuit het hoofdhuis. Uit de overlevering is bekend dat er vanuit  het hoofdhuis het woonhuis van Mariënheuvel  was te zien. Nu wordt dit zicht door bosschages ontnomen. Lange tijd behoorde dit gebied niet meer bij Manpad, maar in 2013 was er de mogelijkheid deze gronden terug te kopen en dit heeft de Stichting toen ook gedaan.

Het oorspronkelijke, waarschijnlijk 18e-eeuwse smeedijzeren hek was toen niet meer aanwezig. Het was gestolen in de jaren 80, teruggevonden en nadien geplaatst op het Oude Slot aan de Ringvaartlaan in Heemstede. Eigenaar is nu de Gemeente Heemstede, die onder voorwaarden, dit originele hek weer terug wil geven aan Manpad, om terug te plaatsen op zijn oude plek. Het hek zal dan eerst wel gerestaureerd moeten worden. Als partijen tot  definitieve overeenstemming komen en de restauratie uitgevoerd kan worden, zal de terugplaatsing nog dit jaar plaats kunnen vinden.

Excursies
Het park van Huis te Manpad, Herenweg 9 te Heemstede is alleen in excursieverband te bezoeken. Ook dit jaar weer van begin februari t/m 15 oktober is er iedere zaterdag om 10 uur een excursie. Van maart t/m mei is er ook op dinsdag om 14.00 uur een rondleiding. Op deze tijdstippen staat er bij de poort een gids klaar die U , als  belangstellende meeneemt voor een boeiende wandeling. Aanmelden is niet nodig en er worden geen kosten berekend. Het hoofdhuis en de overige woningen worden particulier bewoond en zijn dus niet te bezichtigen.

Een groepsbezoek  is ook buiten de openstellingstijden mogelijk, behalve op zondag. Spreek dit af met Iris de Graaff, telefoon 023-5475040 of mailto:excursie@huistemanpad.nl. Voor overige informatie betreffende de openstelling of excursies kan men terecht bij excursiecoördinator Peter de Jong: 06-54392301 of mailto:peter-atalanta@hotmail.com.  Of volg voor de actuele gang van zaken de website  www.huistemanpad.nl