HeerlijkHeden 196 is verschenen

Wederom heeft de redactie van HeerlijkHeden haar best gedaan om het kwartaalblad van de HVHB te vullen met een grote variatie aan artikelen. Het voorjaarsnummer besteedt zoals gebruikelijk ook aandacht aan de Tweede Wereldoorlog en opent met het verhaal over Ton (later Tom) Preijde, lid van verzetsgroep ECH/3, wiens naam is toegevoegd aan het Digitale Namenmonument van het Oranjehotel in Scheveningen. Zijn zoons vertellen wat ze weten van het verzetsverleden van hun vader.
Begin 1942 zou Meer en Bosch (nu SEIN) onder een nationaalsocialistisch bestuur komen te staan. Met een goed doordachte strategie zorgde het zittende bestuur dat de instelling en patiënten niet zomaar in NSB-handen vielen. Een unieke manier van verzet plegen.
Verder een verhaal over Judith Leyster, de beroemdste Nederlandse vrouwelijke kunstenaar uit de 17de eeuw. Ze overleed in 1660 op hofstede Het Lam, waar nu het wandelbos Groenendaal is, en werd begraven op het toenmalige kerkhof bij de Oude Kerk in Heemstede.

De kelder onder het voormalig politiebureau aan de Cruquiusweg 1 werd in 1966 geschikt gemaakt als noodbestuurspost voor de gemeente. De foto is van de bouw in 1965. Op de achtergrond is nog een gashouder zichtbaar van de gasfabriek. (Collectie Noord-Hollands Archief.)

In de bocht van de Thorbeckelaan in Heemstede staat de ‘ruïne’ waar scoutinggroep St. Paschalis Baylon al jaren z’n onderdak heeft. Het gebouw kent een lange geschiedenis, want het is in de 17de eeuw gebouwd als pomphuis voor de vijvers en fonteinen van Meer en Berg. Het hele verhaal en beelden in deze HeerlijkHeden. Daarnaast een verhaal over een schuilkelder onder het postkantoor.

Sportvereniging BSM uit Bennebroek viert dit jaar het eeuwfeest. Honderd jaar geschiedenis staan garant  voor veel kleurrijke verhalen en mooie foto’s. 

Verder in dit nummer onder meer aandacht voor diverse schuilkelders uit de periode van de Koude Oorlog, de ‘geboorteplek’ van de ANWB en geplande wegen die nooit werden aangelegd.
Op 8 juni a.s. is de voorjaarsbijeenkomst van de HVHB. Op deze dag wordt bekend gemaakt wie dit jaar de erfgoedprijs gaat winnen. De 6 kandidaten worden vermeld in deze HeerlijkHeden 196.