HeerlijkHeden 198 verschenen

Wederom is er een prachtige editie verschenen van het kwartaalblad van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, nummer 198.

De redactie van de HeerlijkHeden heeft een grote variëteit aan artikelen geschreven over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek, rijk geïllustreerd met (nostalgisch) beeldmateriaal.
Het Oude Slot (Huis te Heemstede) is zeer bekend, maar Heemstede had daarnaast nog een tweede kasteel, het slot Berkenrode. Het 15de-eeuwse kasteel werd twee keer verwoest en herbouwd. De laatste versie ging in 1747 verloren door brand en de restanten werden afgebroken.
Ook verdwenen, maar dan veel recenter, is het Jacobuskapelletje van de OLV Hemelvaartkerk. Het stond bij het katholieke deel van de Algemene Begraafplaats. In 1975 is de bouwvallige kapel gesloopt. Gelukkig hebben we de beelden nog.

Minder tastbaar, maar voor velen allerminst verleden tijd, zijn de herinneringen aan het slavernijverleden. In negatieve zin (diverse eigenaars buitenplaatsen) en in positieve zin (ijveraars tegen de slavernij) is ook Heemstede daarbij betrokken.

Velen van u zullen de vuilnisbelten nog in de herinnering hebben. Tot 1971 was het de vuilnisbelt van Heemstede, maar tegenwoordig is het bekend als Park Meermond, tussen het Spaarne en de Cruquiusweg. Hoe kwam het huisvuil daar? Van paard en wagen tot moderne vuilniswagens voor rolcontainers is een hele ontwikkeling, die toch in tamelijk korte tijd plaatsvond.

Wagens, koetsen en alles wat daarmee te maken had, werden in Bennebroek gemaakt door wagenmaker Stam aan de Binnenweg. De smid, de rijtuigschilder en de maker van de tuigage waren vlakbij gevestigd, een kleine enclave van ambachtslieden die elkaar goed kenden. U leest daarover in de HeerlijkHeden.

In dit nummer verder aandacht voor onder meer het paard van Sinterklaas en de film ‘Het is in Heemstede zoo kwaad niet…’. Daarnaast leest u over de vele schenkingen aan (beeld)materialen, die zorgvuldig in ons archief bewaard en gerubriceerd worden. De HVHB is daar erg blij mee. Gooi dus nooit zomaar iets weg voordat u bij de HVHB gevraagd heeft of de vereniging interesse heeft.

Foto: Stam-wagonette

Volgt u de HVHB via de gratis maandelijkse nieuwsbrief?

De HVHB is op zoek naar vrijwilligers, geheel naar eigen invulling (projectmatig), maar u kunt ook plaats nemen in één van de commissies. U kunt zich hier aanmelden.

Indien u de HeerlijkHeden niet in de bus heeft gekregen, dan heeft u nog geen lidmaatschap bij de HVHB. Dat kunt u hier worden.

Mocht u het even willen aanzien, dan is deze HeerlijkHeden ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels