HeerlijkHeden 199 verschenen

De redactie van HeerlijkHeden van de HVHB heeft weer zijn best gedaan voor haar lezers om een grote variatie aan artikelen te schrijven, voorzien van fraaie beelden.

Zo is er een artikel over de ‘Jeugdfotoclub Het Ogenblik’ dat in 1959 werd opgericht door Fer van Buuren. De amateurfotografen vonden toen onderdak in het Oude Posthuis in Heemstede. In de loop der jaren bereikten ze een hoog niveau. Er zijn heel wat professionele fotografen uit voortgekomen.

Baron Barthold van Verschuer (1809-1901) van De Hartekamp kocht in 1853-1855 maar liefst 380 hectare landbouwgrond in de drooggevallen Haarlemmermeer. Hij stichtte er elf boerderijen en op één daarvan experimenteerde hij zelf met nieuwe landbouwwerktuigen en landbouwmethoden. Dit alles wordt beschreven in een fraai artikel.

Luchtfoto van de Cruquiusbrug bij het Cruquiusgemaal, inmiddels museum; foto 1949, Historisch Archief Haarlemmermeer.

Eind 2023 is de provincie Noord-Holland begonnen aan een ingrijpend project rond de twee bruggen over de Ringvaart bij Cruquius. De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen, aan de westelijke brug richting Hoofddorp wordt groot onderhoud gepleegd en het gebied eromheen wordt deels opnieuw ingericht. Eind 2025 moet alles klaar zijn, maar wat is de geschiedenis van deze bruggen, u leest het in HeerlijkHeden 199.

Eeuwenlang werden de lichamen van de misdadigers die in Haarlem ter dood gebracht waren, op Heemsteeds grondgebied tentoongesteld. Eerst in de duinen en vanaf 1631 aan het Spaarne. Het wordt voor u helemaal uit de doeken gedaan.

Verder in deze HeerlijkHeden straatverlichting op gas, societyschilder Adolph Pirsc die geflatteerde portretten maakte van de elite en kaarten met een rijke bron van informatie, zoals die van Heemstede van 1615, gemaakt door cartograaf Floris Balthasar in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Oproepje:

Wie heeft materiaal over ’t Oude Posthuis? In verband met een mogelijke tentoonstelling komend voorjaar zijn we op zoek naar materiaal over ’t Oude Posthuis aan de Herenweg (nu De Luifel) en komen we graag in contact met mensen die in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw lid waren van:
1) Jeugdfotoclub Het Ogenblik, 
2) Sociëteit IT (was voor ouderen van 25 jaar),
3) Sociëteit 18+.

Eind april komt HeerlijkHeden 200 uit. Niet specifiek een jubileumnummer, maar krijgt toch wat extra aandacht, mede doordat dat het laatste nummer wordt onder de hoofdredactie van Marloes van Buuren. Wees gerust, ze blijft aan de redactie verbonden en blijft mooie artikelen maken.