Kadastergegevens uit 1832 staan online

De kaarten uit 1832 van de kustzone Noord-Holland, inclusief informatie over de eigenaren van de percelen en de hoogte van de betaalde belasting, zijn nu online op de website HisGIS te raadplegen. Hiermee is een schat aan gegevens ontsloten, waar onder meer historici, ecologen, terreinbeheerders en landschapsspecialisten uit kunnen putten.

In dit omvangrijke digitale databestand op HisGIS zijn de oudste kadastrale kaarten te vinden met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens voor ruwweg het gebied tussen Hillegom en Den Helder, met inbegrip van de steden Haarlem, Alkmaar en Medemblik.

In één oogopslag wordt duidelijk hoe anders het landschap destijds was. Tussen Heemstede en Aalsmeer zie je nog het Haarlemmermeer liggen. Beverwijk en Velsen grenzen nog aan het Wijkermeer en woonplaatsen zijn nog een stuk kleiner dan nu. Maar anders dan bij historische kaarten, kun je nu zo ver inzoomen als je wilt.

(Bron: Noord-Hollands Archief)

Afbeelding: Heemstede en Bennebroek in 1832. Uitsnede uit HisGIS.