Kerken in Heemstede

Van 21 mei 2014 tot en met 30 juli 2014 verschenen in de Heemsteder artikelen over de Kerken van Heemstede. In het hieronder geplaatste document hebben we deze artikelen gebundeld. Sommige Kerken zijn verdwenen, andere kerken zijn nog volop in gebruik, maar niet altijd in de hoedanigheid waar ze voor gebouwd zijn. We vergelijken de situatie van toen met die van 2014.