Leden akkoord met benoemingen

Tijdens de najaarsbijeenkomst, die eindelijk in het echt kon plaatsvinden, zijn de benoemingen van Wim Gohres als voorzitter en Tonny Klink als voorzitter van commissie karakterbehoud goedgekeurd.

Officieel

De najaarsbijeenkomst kende een officieel deel met daarin het beleidsplan met speerpunten voor de komende jaren en de algemene ledenvergadering waarbij de benoeming, en herbenoeming van bestuursleden aan de orde kwam. Naast de benoeming van de bestuursleden Wim Gohres en Tonny Klink is Willem Jan Wiebosch voor vier jaar herbenoemd als secretaris. Zij werden gekozen met een overtuigend applaus. Ad Interim voorzitter Peter van Wingerden nam vanavond afscheid en werd door de nieuwe voorzitter heel erg bedankt voor zijn inzet.

Lezing

De lezing van dit jaar werd verzorgd door Mehmet Tϋtϋncϋ en Hans Krol. Zij schreven het boek ‘Een verloren panorama van Constantinopel in het Huis te Heemstede van Adriaan Pauw’. Hierin beschrijven zij hoe de Nederland  en Turkije al sinds 1612 diplomatieke betrekkingen onderhielden. In het kasteel van Adriaan Pauw hing in een speciaal  daarvoor ingerichte kamer een panorama van Constantinopel. De lezing werd met veel belangstelling aangehoord en na afloop kon men het boek, gesigneerd door de schrijvers, kopen. Het boek is ook te koop bij boekhandel Blokker in Heemstede.

Beleidsplan

Wat heeft de HVHB kunnen realiseren van de speerpunten van de afgelopen jaren en waar zet de vereniging zich de komende jaren extra voor in. Deze punten staan in het beleidsplan 2022-2025. Een aantal punten zijn genoemd; Het pomphuis is inmiddels de vaste thuisbasis voor vergaderingen en bijeenkomsten. Helaas zijn de afgelopen jaren veel activiteiten niet door gegaan, maar natuurlijk hopen we dat het straks beter gaat. U kunt het nieuwe beleidsplan hier lezen.
De vereniging zet zich in voor het monumentenbesef. Een goed voorbeeld is de situatie rond het oude postkantoor op de Binnenweg in Heemstede. Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en de HVHB hebben gezamenlijk de monumentenstatus aangevraagd voor dit gebouw. De omwonenden zijn een petitie gestart voor het behoud van het pand. Ook u kunt de petitie ondertekenen via de website petities.nl.

Na de presentatie van het beleidsplan en de lezing was er gelegenheid om weer eens ouderwets, onder het genot van een hapje en een drankje, bij te praten. Al met al was het een geslaagde bijeenkomst.