Leden gaan akkoord met jaarstukken en benoemingen

Vanwege de coronamaatregelen kon de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, die gepland stond voor 12 november 2020 niet fysiek doorgaan. Daarop heeft het bestuur besloten de leden over een aantal verplichte zaken digitaal te raadplegen. Deze digitale raadpleging heeft plaatsgevonden van 5 tot en met 20 november.

33 leden hebben het stemformulier ingevuld. Vrijwel alle respondenten hebben hun fiat gegeven aan de jaarstukken (verslag vorige ledenvergadering, jaarverslag 2019 en begroting 2020). En daarmee, om het formeel te zeggen, verleent de Algemene Ledenvergadering, na digitale raadpleging, de penningmeester decharge over het financiële jaar 2019.

Ook zijn de leden akkoord met de benoeming van de leden van de Kascommissie, Jaap van Donge en Marc de Bruijn. En tot slot hebben de leden de benoeming bekrachtigd van Pim Prins als bestuurslid Communicatie en PR van onze vereniging.
Wie geïnteresseerd is in de volledige uitslag van de ledenraadpleging, kan deze opvragen bij de secretaris van de vereniging, Willem Jan Wiebosch.