Leden gaan akkoord met jaarstukken

Vanwege de coronamaatregelen kon de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, die gepland stond voor 10 juni 2021 niet fysiek doorgaan. Daarop heeft het bestuur besloten de leden over een aantal verplichte zaken digitaal te raadplegen. Deze digitale raadpleging heeft plaatsgevonden van 3 tot en met 13 juni.

44 leden hebben het stemformulier ingevuld. Vrijwel alle respondenten hebben hun fiat gegeven aan de jaarstukken (verslag vorige ledenraadpleging, jaarverslag 2020, jaarcijfers 2020 en begroting 2021). En daarmee, om het formeel te zeggen, verleent de Algemene Ledenvergadering, na digitale raadpleging, de penningmeester decharge over het financiële jaar 2020.

Bij de opmerkingen die gemaakt konden worden in het vrije veld zaten een paar tips waar we naar gaan kijken en complimenten die we dankbaar in ontvangst nemen.

Wie geïnteresseerd is in de volledige uitslag van de ledenraadpleging, kan deze opvragen bij de secretaris van de vereniging, Willem Jan Wiebosch.