Lezing gemeenschappelijke roots tussen Heemstede en Bennebroek

Lezing Lieuwe Zoodsma in Trefpuntcafé, Bennebroek

Hoofdgestel van het portaal van de Janskerk uit 1628. (Foto: Fred Weijers)

Op 6 februari 2009 (HH140 2009-2) vond in het Trefpuntcafé van Bennebroek een drukbezochte bijeenkomst plaats waar drs. Lieuwe Zoodsma, directeur van het NoordHollands Archief, sprak over de ‘roots’ van Bennebroek en Bloemendaal en in hoeverre deze wortels gemeenschappelijk zijn. Hoewel Bennebroek historisch en ruimtelijk/geografisch met Heemstede is verbonden, koos het gemeentebestuur van Bennebroek voor een fusie met de gemeente Bloemendaal.
Zoodsma wees er op dat de bouw van de Centenbrug in 1834 niet heeft
geleid tot een versmelting van het maatschappelijk leven van Vogelenzang en Bennebroek. Daarvoor waren de in het verleden gegroeide verschillen te
groot. Toch zijn het de sociale banden die maken dat wederzijdse inwoners
elkaar kennen