Najaarsbijeenkomst HVHB

04 november | Van: 19:30 tot: 22:00

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek nodigt u uit voor de Najaarsbijeenkomst van onze vereniging op donderdag 4 november 2021 in Het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk open en bent u welkom voor koffie of thee.

Het programma is als volgt:

Opening door interim-voorzitter Peter van Wingerden.

Verenigingsaangelegenheden

  • Benoeming nieuwe bestuursleden: voorzitter en bestuurslid Karakterbehoud. De door het bestuur voor te dragen kandidaten worden via de HVHB Nieuwsbrief bekend gemaakt.
  • Van onze secretaris Willem Jan Wiebosch is de benoemingstermijn van 4 jaar verstreken. Hij is beschikbaar voor een nieuwe bestuurstermijn, en het bestuur draagt hem voor een herbenoeming voor.
  • Vaststelling begroting voor het boekjaar 2022.

Jaarprogramma 2022

Peter van Wingerden blikt vooruit op de plannen van de HVHB voor het jubileumjaar 2022.

Presentatie Beleidsplan 2022-2025

Het bestuur heeft een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende vier jaar. De hoofdlijnen worden u gepresenteerd. Daarbij kunt u een eerste reactie geven, vragen stellen en suggesties doen.

Actuele lezing

Mehmet Tütüncü en Hans Krol verzorgen een lezing over hun recente boek ‘Een panorama van Constantinopel in het huis te Heemstede’.

Informeel gedeelte

Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje. Daar zullen ook het boek van Mehmet Tütüncü en Hans Krol, en boeken die door onze vereniging zijn uitgegeven te koop zijn.