Struikelstenen, persoonlijkemonumenten in onze straten

Jan de Leeuw

In HeerlijkHeden 200 staat een sterk verkorte bewerking van vier afzonderlijke bijdragen, die het resultaat zijn van onderzoek naar de achtergrond van struikelstenen en de drie families van de mensen voor wie in
Heemstede struikelstenen gelegd zijn. De complete verhalen van de drie families, voorzien van alle
noten en bronnen, vindt u hier.

Voor het pand van Homemade by Ree, Binnenweg 91, zijn op 26 mei 2021 twee
struikelstenen geplaatst, ter nagedachtenis aan de zussen Marietje en Hannie van
Straaten. De stenen zijn gelegd door Nel Kars (links), kleindochter van Hannie, en de
toenmalige burgemeester Astrid Nienhuis.