Taart voor Harry Opheikens

Op 25 oktober behaalde bestuurslid Harry Opheikens een indrukwekkende mijlpaal. Zijn 500ste bijdrage aan de rubriek Onbekend Heemstede verscheen in de Heemsteder. De laatste tijd met als ondertitel Binnenweg toen en nu, waarvan er op zich al meer dan 90 zijn verschenen.

De eerste aflevering van Onbekend Heemstede verscheen op 26 september 2012, zodat de serie al meer dan 11 jaar loopt. Harry nam het schrijversstokje op 15 januari 2014 over. Het respect voor de prestatie van Harry neemt nog verder toe als je bedenkt dat hij gemiddeld minstens 9 uur besteedt aan één aflevering. Harry heeft in al die tijd geen aflevering overgeslagen.

Bij vele Heemstedenaren is de HVHB mede bekend dankzij deze vervolgserie. Harry combineert deze rubriek met zijn vrijwilligerswerk voor voetbalverenigingen FC Zandvoort Noord en RCH, zijn redacteurswerk voor de Heemsteder en de Klink (kwartaalblad Genootschap Oud Zandvoort, zijn baan en tenslotte zijn inzet als bestuurslid van de HVHB. Het verwonderde ons dan ook niet toen hij vorig jaar werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Als blijk van waardering bezorgden bestuursleden Ellen Kerkvliet en Wim Gohres bij Harry een heerlijke taart op zijn werk.

(Film: Bart Jonker)