Winnaar Erfgoedprijs 2023

Foto Daan Kerkvliet

Donderdag 8 juni werd tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2023 uitgereikt door juryvoorzitter Wim de Wagt. De jury bestond uit Wim de Wagt, architectuurhistoricus, voorzitter, Marcel van Henk, deskundig op het gebied van architectuur, stedenbouw en cultureel erfgoed ,   ,    
Florianne van Hees, kunstdocumentalist, Rob Hinse, veelzijdig kunstenaar, Otie van Vloten, architect, beeldend kunstenaar en Ellen Kerkvliet, secretaris.

Er waren deze avond 6 genomineerden uit de totaal 19 inzendingen, het gehele juryrapport is onderaan deze pagina te lezen.

De jury van de David Eliza van Lennep Erfgoedprijs is verheugd dat er in Heemstede en Bennebroek zoveel erfgoed gekoesterd, hersteld of opnieuw onder de aandacht gebracht wordt. De ene editie is de andere niet, maar de oogst was ditmaal van een opvallend hoge kwaliteit. Zoals gewoonlijk is de diversiteit groot, uiteenlopend van restauraties en herbestemmingen tot botanisch erfgoed. Dit betekent dat de jury uitgedaagd werd op het scherp van de snede te oordelen en discussiëren. De jury hield daarbij steeds in het oog dat de essentie van erfgoed het bewaren en overbrengen van herinneringswaarden is, en dat om tot een overtuigend resultaat te komen, er altijd grote kennis van het desbetreffende erfgoedobject nodig is. Bovendien kunnen het initiatief en proces niet zonder de gedrevenheid en kunde van degenen die er verantwoordelijk voor zijn of zich erover ontfermen.

Waar de jury altijd in het bijzonder op let is de mate waarin er ‘tegenwind’ wordt overwonnen: hoe hard moet er geknokt worden om de finish te halen?

Marijn van den Heuvel en Sabine Bentvelzen (Foto Harry Opheikens)

De winnaar van de Erfgoedprijs 2023 werd Raadhuisplein 3, de bewoners zijn Marijn van den Heuvel en Sabine Bentvelzen.

De jury had de volgende motivatie:

Raadhuisplein 3 (Foto Theo Out)

De winnaar is het woonhuis Raadhuisplein 3 van Marijn van den Heuvel en Sabine Bentvelzen. Verschillende overwegingen hebben hiertoe geleid. Gegrepen door de historische charme van een op het eerste gezicht onmogelijk pand hebben de bewoners het aangedurfd om het te renoveren en restaureren. Hun liefde voor het monument is onvoorwaardelijk en uit zich in een bewonderenswaardig resultaat. Een woonhuismonument kan zich eigenlijk geen betere eigenaren wensen. Tot in details hebben zij de erfgoedwaarden overeind gehouden of hersteld. Hieruit spreken betrokkenheid, inhoudelijke kennis en vakkundigheid in de uitvoering. Het beeldbepalende pand heeft het gehele ensemble aan het Raadhuisplein meer aanzien gegeven en is zichtbaar voor iedereen. Veel oudere woonhuizen in Heemstede en Bennebroek kampen met vergelijkbare bouwkundige problemen. Vanwege de voorbeeldwerking voor andere woonhuiseigenaren is dit particuliere project dan ook van zeer grote lokale betekenis.