Glipper-Dreef 199

Grenspalen Meer en Berg

Oorspronkelijke functie
Grenspalen
Huidige functie
geen
Bouwjaar
Begin 19e eeuw
Architect
geen
Status
Provinciaal monument

Introductie

Vier grenspalen staan ter weerszijden van de toegang tot Mariënheuvel. Ze fungeerden oorspronkelijk als markering van de grens van het buiten Meer en Berg. Meer en Berg was een uitgestrekt landgoed, gelegen op de binnenduinstrook ten oosten van de Herenweg, met een woonhuis aan de Glipperweg. In 1907 liet de toenmalige eigenaar, jonkheer H.J. Deutz van Lennep, door architect Foeke Kuipers (1871-1954) een nieuw landhuis bouwen op een westelijker gelegen terrein en werd het oude woonhuis afgebroken. (Kuipers ontwierp o.a. ook de Industrieele Club aan de Dam in Amsterdam en het Polderhuis in Hoofddorp.) Het nieuwe landhuis met omgeving werd in 1946 gekocht door de Zusters Augustinessen en heet sindsdien Mariënheuvel. Het overige deel van Meer en Berg kwam in 1948 in bezit van de gemeente en werd toegevoegd aan het naastgelegen wandelbos Groenendaal, oorspronkelijk  ook een buitenplaats, in 1913 door de gemeente aangekocht.

Beschrijving

De vier grenspalen zijn achthoekig van vorm, zijn uitgevoerd in hardsteen en worden gedekt door een halve bol. Gezien deze vorm dateren ze waarschijnlijk uit het begin van de 19de eeuw. De twee palen ten westen van het toegangshek, ter weerszijden van de weg, zijn aan één zijde gemerkt met de letter H (Heemstede), aan andere zijde met M-B (Meer en Berg). Onder het horizontale streepje staan de volgnummers. Bij de paal aan de noordzijde van de weg is dit I, bij de andere 8. Op de twee palen aan de oostzijde van het hek zijn geen merken (meer te vinden).

Provinciaal monument

De grenspalen zijn van cultuurhistorische betekenis als element uit de geschiedenis van landgoederen in Noord-Holland van de afbakening van particuliere terreinen.

Grenspalen van Mariënheuvel
Hieronder een kaart van landgoed Mariënheuvel, waarop de grenspalen staan ingetekend.
Niet alle genummerde grenspalen zijn teruggevonden, maar dit kaartje geeft wel een indicatie van de omvang van dit landgoed.

 

 

Locatie

Glipper-Dreef 199
Heemstede

kaart

Monumenten in de buurt

Glipper-Dreef 199

Grenspalen Meer en Berg

Heemstede, Provinciaal monument
Meer informatie
Glipper-Dreef 199

Mariënheuvel (tuin en park)

Heemstede, Rijksmonument
Meer informatie
Glipper-Dreef 199

Mariënheuvel (complex)

Heemstede, Rijksmonument
Meer informatie
Glipper-Dreef 199

Mariënheuvel (hoofdgebouw)

Heemstede, Rijksmonument
Meer informatie